Flensborgarskólinn - Sálfræðingur

 

Sálfræðingur Flensborgarskólans

 

Sálfræðingur skólans veitir nemendum skólans sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu. Þjónustan felst í einstaklingsviðtölum, þar sem áhersla er lögð á ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Tilgangur þjónustunnar er að stuðla að almennri velferð nemenda skólans og að aðstoða nemendur við að fá þá aðstoð sem viðkomandi þarf á að halda hjá viðeigandi meðferðaraðila.

 

Kristrún Ólöf Sigurðardóttir er sálfræðingur skólanns og er í húsi þrjá daga í viku (þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá 9 til 15). Nemendur og forráðamenn þeirra geta pantað tíma hjá sálfræðingi. Hægt er að panta tíma hjá með því að senda tölvupóst á netfangið kristrun@flensborg.is. Einnig er hægt að panta tíma í gegnum kennara, náms- og starfsráðgjafa eða skólastjórnendur. Þegar tími er pantaður eru nemendur og forráðamenn hvattir til að setja fram stutta lýsingu á ástæðu komu, ef þeir treysta sér til.

 

Þegar nemandi hefur óskað eftir viðtalstíma hjá sálfræðing þarf hann að fara á skrifstofu skólans eða vefsíðu og sækja sér upplýsingaeyðublað sálfræðings. Nemandinn fyllir blaðið út áður en hann kemur í viðtalið og lætur sálfræðinginn fá blaðið þegar viðtalið hefst.
 

Sækja Upplýsingaeyðublað [ pdf til útprentunar ]

 


Algengar spurningar

 

Hverjir hafa aðgang að viðtölum hjá sálfræðingi á vegum Flensborgarskólanns?
Nemendur skólans hafa aðgang að sálfræðiþjónustu, þeim að kostnaðarlausu. Einnig stendur starfsfólki skólans til boða að leita ráðgjafar í tengslum við nemendur sína, þar sem reglum um persónuvernd og trúnað er fylgt.

 

Hverjir eiga erindi til sálfræðings?
Í raun allir þeir sem vilja hlúa að andlegri heilsu sinni, hafa spurningar um andlega líðan eða telja sig þurfa aðstoð til að líða og/eða ganga betur. Ekkert erindi er of lítilvægt til að óska eftir áliti sálfræðings. Ástæður þess að fólk leitar til sálfræðings eru margvíslegar, þar má nefna lítið sjálfstraust, félagslegir erfiðleikar, svefnvandamál, erfiðleikar með að standast kröfur annarra (sbr. nám/vinir/foreldrar), slök skólasókn, kvíði og depurð. Stundum þurfum við aðstoð til að takast á við erfiðleika sem þessa á árangursríkan hátt, þannig getum við stuðlað að bættri líðan og dregið úr líkunum að vandinn versni. Sálfræðingur skólans tekur vel á móti á öllum sem leita til hans.

 

Hvað er gert í viðtalstímum hjá sálfræðingi?
Í viðtalstímum er lögð áhersla á ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Viðtölin eru sniðin eftir þörfum hvers og eins. Viðtölin byggjast á samvinnu, þar sem nemendur og sálfræðingur vinna saman að kortlagningu vandans og setja sameiginleg markmið til að takast á við hann. Samvinna þar sem nemendur leggja til sérþekkingu sína um eigin líðan og sálfræðingar sérþekkingu sína um árangursríkar leiðir til að takast á við erfiðleika. Í þeim tilfellum þar sem nemendur þurfa frekari aðstoð, koma sálfræðingar til með að beina nemendum í viðeigandi þjónustu.

 

Ég er nemandi í Flensborg og langar til að hitta sálfræðing skólans, hvað geri ég?
Þú sem nemandi skólans getur pantað tíma hjá sálfræðingi. Þú getur einnig leitað aðstoðar hjá starfsfólki skólans eða foreldrum/forráðamönnum þínum, sem geta óskað eftir viðtalstíma fyrir þig. Til að panta tíma hjá sálfræðingi sendir þú tölvupóst á netfangið kristrun@flensborg.is þar sem þú óskar eftir viðtalstíma. Þú ert hvattur til að setja fram stutta lýsingu á ástæðu komu, ef þú treystir þér til. Haft verður samband við þig við fyrsta tækifæri og þér boðinn tími.

 

Getur foreldri/forráðamaður óskað eftir viðtali fyrir barn sitt?
Já, það getur hann með því að senda tölvupóst á netfangið kristrun@flensborg.is, með upplýsingum um nafn og símanúmer foreldra og nemanda. Þá eru foreldrar hvattir til að setja fram stutta lýsingu á ástæðu komu, ef þeir treysta sér til. Mikilvægt er að þetta sé gert í fullu samráði við nemandann og hann sé samþykkur því að leita til sálfræðings. Haft verður samband við nemandann við fyrsta tækifæri og honum boðinn tími.

 

Getur starfsmaður skólans óskað eftir viðtali fyrir nemanda skólans?
Já, það getur hann með því að senda tölvupóst á netfangið kristrun@flensborg.is, með upplýsingum um nafn, kennitölu og símanúmer nemanda. Þá er starfsfólk hvatt til að setja fram stutta lýsingu á ástæðu komu, ef það treystir sér til. Mikilvægt er að þetta sé gert í fullu samráði við nemandann og foreldra/forráðamenn eigi það við. Haft verður samband við nemandann við fyrsta tækifæri og honum boðinn tími.

 

Hvað eru viðtöl við sálfræðing yfirleitt löng?
Þegar nemandi mætir í fyrsta sinn í viðtal þá er það 30 mínútur að lengd. Ef þörf er á fleiri viðtölum þá er miðað við að viðtalið taki 50 mínútur.

 

Er hægt að óska eftir meðferð hjá sálfræðingi á vegum Flensborgarskólanns?
Í viðtölum hjá sálfræðingi Flensborgarskólanns er lögð áhersla á fræðslu, ráðgjöf og stuðning fyrir nemendur. Sálfræðingur skólans veitir ekki klíníska meðferð Sé það sameiginlegt mat nemanda og sálfræðings að þörf sé á frekari þjónustu, aðstoðar sálfræðingur nemandann við að sækja um viðeigandi þjónustu.

 

Er hægt að óska eftir greiningu hjá sálfræðingi á vegum Flensborgarskólanns?
Sálfræðingur Flensborgarskólanns sinnir frumgreingu á vanda. Það felur í sér að lagðir eru fyrir sjálfsmatskvarðar og í vissum tilfellum geðgreiningarviðtöl. Hins vegar er ekki tekin endanleg afstaða sjúkdómsgreiningar þar sem um frumgreiningu er að ræða. Útfrá þessari frumgreiningu er hægt þó hægt að kortleggja vandan og þannig aðstoða nemanda við að leita sér sérfræðiaðstoðar ef þess þarf.

 

Hvar er sálfræðingurinn staðsettur?
Sálfræðingurinn er með aðstöðu í Viðtalsherbergi 1 sem staðsett er á móti kennslustofum H201 og H202

 

Er sálfræðingur bundinn trúnaði?
Já, sálfræðingur er bundinn þagnarskyldu samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfs-menn og siðareglum sálfræðinga. Í siðareglum sálfræðinga stendur um þagnarskyldu:

"Sálfræðingurinn virðir rétt einstaklingisns til trúnaðar með því að segja ekki frá því sem honum er trúað fyrir af skjólstæðingi og því sem hann fær vitneskju um við sálfræðilega starfsemi sína. Undantekningu skal gera frá þagnarskyldunni, ef augljós hætta bíður skjólstæðings eða annarra. Sálfræðingurinn getur þó í samræmi við lög verið skyldaður til að veita upplýsingar og gerir því skjólstæðingi sínum grein fyrir þeim takmörkunum á þagnarskyldu sem gilda skv. Lögum."

 

Þarf ég að láta foreldra mína vita ef mig langar til þess að fara í viðtal hjá sálfræðingi?
Nei, þú þarft ekki að láta foreldra þína vita. Samkvæmt svari umboðsmanns barna mega þeir sem eru eldri en 16 ára fara sjálfir til sálfræðings, án vitundar foreldra. Við hvetjum þig þó eindregið til þess að leita til foreldra þinna, ef þú treystir þér til..

 

Hvað geri ég ef ég kemst ekki í bókaðan tíma?
Ef þú kemst ekki í bókað viðtal af einhverjum sökum þá sendiru póst á netfangið kristrun@flensborg.is og lætur vita af þér. Sálfæðingurinn finnur þá nýjan tíma handa þér í kjölfarið.

 


 

Flensborgarskólinn | Hringbraut 10 | 220 Hafnarfirði | Sími 565 0400 | flensborg@flensborg.is